Homeopatické poradenství

Ing. Dita Broukalová, RHom.    

Tyto stránky slouží pouze pro informativní účely a nenahrazují lékařskou péči.    

Použití homeopatie
Klasická a postklasická homeopatie
Druhy homeopatie u nás
Ceny
O mně
Kontakt
Přednášky a semináře

Poradny: Chomutov
a Nejdek

Homepatika
Historie homeopatie
Psychosomatika

Odkazy:

Nabídka masáží Dita Chomutov
Nabídka masáží Dita Nejdek
Nabídka masáží Tomáš

Zásady homeopatie

Než popíši druhy homeopatie, se kterými se můžete v ČR setkat, bych se ráda zmínila o zásadách v homeopati, které dělají homeopati homeopatií, aby si mohl čtenář rovnou udělat vlastní názor.Homeopatii založil před 200 lety německý lékař Samuel Hahnemann. Viz historie homeopatie.Ten zavedl homeopatické zásady: "Podobné se léčí podobným" a "Podávání jednoho homeopatika v jednom čase". Zvláště druhá zásada není některými homeoptickými školami dodržována. J.T.Kent pak do homeopatie přinesl myšlenku, že nemoc má svou duchovní příčinu a že je třeba ke člověku přistupovat jako k celku, ne jen k jeho fyzickým nemocem, ale i k psychice, emocionálnímu naladění, citovým potřebám, strachům, úzkostem ...

Druhy homeopatie u nás

Pod pojmem homeopatie si lze představit užívání homeopatik. Ale postup jednotlivých homeopatických škol se značně liší.Pokud se rozhodnete pro homeopatii, měli byste vědět, jakou metodu vámi vybraný homeopat používá a co od ní můžete očekávat.

Můžete se setkat s francouzskou školou, která nepřistupuje k člověku jako celku, ale podává homeopatika na určitou nemoc, např. na angínu každému stejný lék, na rýmu stejný lék, na chřipku stejný lék. Potlačí pouze příznaky (jako klasická medicína), ale nehledá a neodstraňuje příčinu nemocí.Tato škola také často používá podávání více homeopatik v jednom čase, což neodpovídá zásadám homeopatie, jak byla vymyšlena viz Historie homeopatie. Každé homeopatikum do těla přináší jedinečnou vibraci, pokud člověk užívá více homeopatik v jednom čase, vibrace se sečtou a vznikne z nich úplně jiná vibrace.
Metoda EAV používá k testování jaký lék je vhodný, speciální přístroj, který určí vibraci člověka z jeho rukou a k této vibraci pak hledá lék. Nevýhodou je, že používá malé množství léků – asi 15, je možné vytestovat vibrace pouze na povrchu těla, ne na jednotlivých orgánech. Vibrace může být na oslabených orgánech jiná.Je třeba se zaměřit, jak na člověka jako celek, tak na tyto orgány. Tato metoda se nezabývá psychikou člověka. Dojde rovněž pouze k potlačení nemoci, nikoliv k odstranění její příčiny.
Kentova – klasická homeopatie přistupuje k člověku jako celku a hledá jeden velký lék na daného člověka, přičemž zohledňuje jeho psychické a fyzické symptomy a snaží se odstranit příčinu nemoci. Dlouhá léta byla nepřekonatelným směrem v homeopatii, protože se jí podařilo nahodit většinou úspěšně u člověka vitální energii. Dnes už ale narážíme na limity této metody a to především v tom, že hledá jeden velký lék na dlouhé období, mnohdy na celý život.Nezohledňuje, že se člověk vyvíjí v čase a nejen člověk, i nemoc má své vývojové fáze než se stane chronickou.
Postklasická homeopaie (vyučovaná v České škole klasické homeopatie) – vychází z Kentovy metody, ale rozšiřuje ji o to, že rozděluje život člověka do jednotlivých vrstev, které souvisí vždy s nějakými kratšími obdobími života. Hledá potom léky na jednotlivé vrstvy směrem od současnosti do minulosti až k příčině nemoci. Na rozdíl od Kentovy metody pracuje s časem a předpokládá, že se člověk v průběhu života mění.Zohledňuje i vývojovou linii nemoci a po té postupuje při její léčbě v čase nazpátek. Např. pokud má člověk astma, obvykle mu předcházely záněty průdušek a před nimi ještě kašel. Astma je už chronické stadium, kdy už tělo není schopné tvořit zánět. Při léčbě se postupuje od chronického stadia nemoci, přes ta stadia, která předcházela až po příčinu nemoci. Zároveň však musí být léčba zaměřena na celého člověka, ne pouze na tu určitou nemoc. Tzn., že se při léčbě zohledňuje a postupně nahazuje vitální energie člověka a řeší se i jiné nemoci, kterými člověk trpěl od malička, podle jejich závažnosti, a zároveň se řeší i psychické stavy - deprese, strachy, úzkosti atd.
S léčbou po vrstvách pracuje ve světě i škola Tinuse Smithe, jehož metodu ovládá i každý absolvent České školy klasické homeopatie. Metoda České školy je více rozvinutá.Myšlenka léčby po vrstvách vychází pravděpodobně od samotného Hahnemanna - zakladatele homeopatie, zmiňuje se o ní George Vithoulkas v knize Homeopatická věda v souvislosti s predispozicemi k nemoci, že existují vrstvy predispozic k určitým onemocněním, na které musí být brán zřetel při léčbě, má-li být zcela léčivá."Homeopat pak musí pečlivě pomalu odlupovat vrstvu po vrstvě. Každá vrstva je důsledkem vrstev hlubších, přičemž existuje daný sled, ve kterém se vrstvy objevují."